3-6 yaş grubu çocuklarımızı müziği keşfetmeye çağırıyor

Event

Çağımızda eğitimin her geçen gün artan öneminden yola çıkarak, bireysel gelişimin en önemli yapıtaşlarından birisi olan müzik eğitiminin çocuklarımızın gelişimine olan katkılarını birlikte incelemeye ne dersiniz?

Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerine baktığımızda bu ülkelerin özellikle müziğe okul öncesi, hatta bebeklik döneminden başlayarak büyük bir yer verdiklerini görürüz. Erken çocukluk döneminden itibaren müziksel becerilerin geliştirilmesinin çocukların zihinsel, fiziksel, dilsel, ruhsal gelişimlerine olan katkıları hakkında pek çok bilimsel araştırmalar yapılmış ve müziğin faydaları araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.

Müzik,

Kendini ifade edebilme becerisini ve yaratıcılık zevkini geliştirir
Estetik duygusunu geliştirir
Motor gelişimi ile ritmik gelişimini sağlar
Ses ve dil gelişimine katkıda bulunur
Bilişsel gelişim, zekâ gelişimi ve soyut düşünmeye katkıda bulunur
Sosyal ve grup becerileri kazandırır

Eğitimlerimizde yer alan yöntemler

Eğitimlerimizde kökenleri çok eski yıllara dayanan, günümüze kadar geliştirilen ve hala bilimsel ve akademik çalışmalarla gelişimi desteklenen çağdaş müzik öğretim yöntemlerine yer verilecek.

Dalcroze Yöntemi

“Eurhytmics” olarak da adlandırılan bu yöntem, 1865-1950 yılları arasında yaşamış İsviçreli besteci ve müzik eğitimcisi Emile Jaques Dalcroze tarafından geliştirilmiştir. Eurytmics, ritmin müzikteki temel eleman olduğu ve müzikle ilgili tüm ritimlerin kaynağının insan vücudunun doğal ritminde bulunabileceği esasına dayanır.

Kodály Yöntemi

Macar besteci, müzik eğitimcisi ve müzikolog Zoltan Kodaly (1882-1967) tarafından geliştirilen bu yöntemin temeli, dikkatlice düzenlenmiş şarkılar düzeninin oyun ve etkinliklerle birleştirilerek söylenmesine dayanır.

Orff Yaklaşımı

Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff (1895-1982) tarafından geliştirilmiş olan Orff yaklaşımının temelinde yaşayarak öğrenme vardır. Hareket eden, dans eden, müzik yapan insanın iç dinamizmini, yaratıcı kişiliğini, bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkaran, tüm duyular tarafından algılanan etkinlikleri içerir.

Hangi müziksel becerileri geliştireceğiz?

Ses dinleme, sesleri ayırt etme ve ses üretme, nefes açma, ritim, şarkı söyleme, yaratıcı dans, müzikli dramatizasyon ve müzikli öykü çalışmaları beraberinde, çocuğun yaş ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, müzik yeteneğinin ve ritim duygusunun gelişmesine etki sağlanır.

Yaş grupları

Çocukların yaş düzeylerine göre gelişim özelliklerinin farklılıklar gösterdiğini dikkate alarak 3 yaş ve 4-5-6 yaş grubu eğitimlere katılabilir.

(Andante - 30.11.2018)