Hakkımızda

KENTSANAT AKADEMİ büyük bir heyecanla eğitimlerine başladı. Müziğin tüm disiplinlerini kapsayan çağdaş programlar ve bu bakış açısında yer alan öğretim kadrosuyla müziğe ve sanata ilgi duyan tüm bireyleri içeride görmek bizlere büyük mutluluk verecek...

KENTSANAT AKADEMİ, alışılagelmiş ve sıradan eğitim sistemlerinin ötesinde yeni eğitim sistemlerini uygular. Çağdaş eğitim modellerinin ülkemiz içerisinde de kullanılmaya başlanılmasını destekler. Kadrosunda bulundurduğu Öğretim Görevlilerinin bu bakış açısında yer almasına büyük önem verir. Eğitim programlarında kullandığı metodların bu bakış açısı dahilinde yer alması gerektiği bilinciyle hareket eder ve oluşturduğu müzik kütüphanesini bu perspektifle kurgular.

KENTSANAT AKADEMİ, Klasik Batı Müziği ve Kent Müziği içerisinde bulunan tüm başlıklara büyük önem verir. Geçmişten geleceğe müzik serüveni içerisinde yer alan ya da oluşan bu stillerin birbirleriyle ilişkilerini ve yarattıkları efektleri tüm öğrencilerinin tanımasını, duymasını hedefler. Kadrosunda bulunan Öğretim Görevlilerini bu doğrultuda hem dökuman açısından hem de audio-visual ekipmanlarla donatır. Müzik öğrenimi içerisinde öğrencilerini çalmaya, performanslar vermeye, yaratmaya ve yeni yapılar oluşturmaya doğru motive eder.

KENTSANAT AKADEMİ, 21. yüzyıl içerisinde olduğunun bilinciyle öğrencilerinin dijital ortamda bulunan müzik programlarını tanımalarını ve bu programları kullanarak yaratımlarda bulunmalarını ister. Ülkemizde henüz eğitimleri oluşturulmamış olan bazı müzik stillerini (DJ programlama, HipHop/Rap, Elektronik Müzik gibi) çocuklar ve gençlerle buluşturmayı hedefler. Kurguladığı Ensemble programlarıyla birlikte çalma duygusunun müzik eğitimi ve gelişimi içerisinde ne kadar önemli olduğunu gösterir.

KENTSANAT AKADEMİ, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bazı sertifika programlarını bünyesinde bulundurur. Bu doğrultuda ROYAL ACADEMY (ABRSM), London College of Music (LCM) ve Trinity College sertifika programı eğitim merkezi olup, aynı zamanda ulusal ve uluslararası tüm müzik okulları giriş sınavlarına öğrenci hazırlar. Bunun yanı sıra Kent Müziği (Urban Music) için geliştirdiği üniversite onaylı sertifika programını da öğrencilerinin almasını hedefler. Bünyesinde oluşturduğu seminerler, workshoplar ve dinletilerle hem öğrencilerinin kültürel gelişimine destek verir hem de bağımsız katılımcıların bu etkinlikleri takip etmelerini arzular.

KENTSANAT AKADEMİ, inter-disipliner programlara büyük önem verir, günümüz çağdaş sanat dünyasının çalışmaları içerisinde bulunan farklı sanat disiplinlerinin bir araya gelerek ortak projeler yaratmaları ya da etkileşimlerini öğrencilerinin farkındalığına sunar. Müzik sanatıyla birlikte resim, visual art, drama, fotoğraf, şiir gibi diğer disiplinlerin bir araya gelerek sunumlar yapmalarını hedefler. Bu faaliyetlerin yanı sıra, öğrencileri için hazırladığı sosyal sorumluluk projeleri, şehir hayatının bir adım ötesine geçerek toprakla tanışma ve KENTSANAT AKADEMİ yerleşkesinde bulunan bahçesinde bitki yetiştirme workshopları ile kent ve doğa birlikteliğinin önemini vurgular.

KENTSANAT AKADEMİ, hem öğrencilerinin hem de velilerinin mutluluğunu önemser, bünyesinde bulundurduğu pedogog desteğiyle birlikte periyodik olarak KENTSANAT AKADEMİ Ailesi ile bir araya gelir ve ihtiyaç duyulması halinde kendilerine büyük bir mutlulukla destek verir.

KENTSANAT AKADEMİ, ülkemiz müzik dünyası için önemli çalışmalarda bulunmuş kurumlar ve müzisyenlerle ortak çalışmalarda bulunmayı önemser. Ülkemizin 16 yıldır tek klasik müzik dergisi olan ANDANTE ile birlikte ortak programlar oluşturmuş ve çok yakında bu programları hayata geçirecektir. Ülkemiz müzik eğitimi içerisinde çağdaş metotların paylaşılmasına büyük katkılar sunmuş NOTACİNİ ile iş birliği içerisine girmiş ve ortak çalışmalar, araştırmalar kurgulamıştır.

Dediğimiz gibi ŞEHRİN TÜM SESLERİ İÇERİDE!..