MELİKE KAL

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında müzik eğitimine başlayan Melike Kal, Müzik Teorisi bölümünden başarıyla mezun olmaya

hak kazanmış ve eğitimini tamamlamıştır.

Sonrasında İstanbul Üniversitesinde Pedagojik

Formasyon eğitimini tamamladı. 

 

2010 yılından bu yana bir çok eğitim kurumunda anaokulu seviyesinden başlayarak tüm kademelerde müzik öğretmeni, keman ve piyano öğretmeni olarak görev almıştır. 

 

Kendine ait çocuk şarkıları da bulunan Melike Kal, anaokullarında Orff-Ritim eğitmenliğine aktif olarak devam etmektedir.

“Her çocuk bir dünyadır ve onların dünyasında müzik her zaman var olmalıdır.”

©KentSanat Akademi 2019

0216 575 2550 - 0532 547 2276