SERTİFİKA PROGRAMLARI

Royal Academy (ABRSM)

İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (The Associated Board of the Royal Schools of Music) dünyada 100’den fazla ülkede aşamalı müzik sınavları sistemi sunar. Bu kurul Royal Academy of Music, Royal College of Music, Royal Northern College of Music ve Royal Scottish Academy of Music and Drama’nın kurduğu uluslararası bir sınayıcı kuruldur. Sınavlar 35 çalgı, şan, teori ve uygulamalı müzisyenlik dallarında yapılır ve müzik eğitimi almakta olan öğrencilere, amatör veya profesyonel her yaştan müzisyene açıktır.

Birleşik Kurul, her yıl yarım milyonun üzerinde öğrenciyi sınar ki, bu da dünyadaki en büyük müzik sınav sistemidir ve dünya çapındaki müzik eğitimi standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesinde büyük role sahiptir.

Sınavlar üç ayrı kategoride ele alınabilir. Birinci kategoride geçme veya kalma olmayan sınavlar yer alır. Bunlar 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış "Hazırlık Sınavı" ve 21 yaşın üzerindeki yetişkinler için tasarlanmış "İcra Değerlendirmesi Sınavı"dır. İkinci kategori, giderek zorlaşan sekiz ayrı aşamayı kapsayan "Aşamalı Sınavlar"dır. Üçüncü kategori ise üç ayrı diploma sınavını içeren "Diploma Sınavları"dır.

Adayların sınavlara her aşamadan veya belirli bir sırayla girmeleri zorunlu değildir. Ancak, 6, 7 veya 8. aşama uygulamalı sınavlara girebilmek için, Teori ya da Uygulamalı Müzisyenlik (Practical Musicianship) sınavının 5. aşamasını başarıyla geçmiş ve sertifikasını almış olma şartı aranır. Teori sınavı yılda iki kez Mart ve Kasım aylarında yapılmaktadır.

Her aşama sonunda başarı gösteren adaylara, bunu belgelemek üzere bir sertifika verilir. Ayrıca her aday, sınayıcının sınav sırasında yazdığı yorumları içeren detaylı raporu da alır.

Diploma Sınavları, sırasıyla; ABRSM, DipABRSM, LRSM ve FRSM’dir. DipABRSM sınavına girebilmek için 8. Aşama Uygulamalı Sınavdan geçmiş olmak gerekir ve her bir diploma sınavı bir sonrakinin ön şartıdır. Lisans Diploması ülkemizde de Y.Ö.K. tarafından ön lisansa denk kabul edilmiştir.

Uygulamalı Sınavlar, Ocak ve Nisan-Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. İngiltere'den gelen sınayıcılar kendisine önceden bildirilmiş olan program çerçevesinde sınavları yaparlar. Yazılı Teori sınavları ise Kasım ve Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınav için adaydan son başvuru tarihine kadar ABRSM'nin her yıl ilan ettiği ücret listesinde gireceği aşamaya göre belirli bir ücret alınır. Bunun haricinde sınav için herhangi bir ek ücret talep edilemez.

 

LONDON COLLEGE OF MUSIC SERTİFİKA PROGRAMI

 

Dünya üzerinde yaklaşık 260 LCM merkezinde hizmet veren London College of Music, alınan eğitimin sonunda sınava katılmak isteyenler için İngiltere’den bir heyet gönderir. Sınavlar bu heyet tarafından gerçekleştirilir ve sonuçlar yine İngiltere merkezli olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları ulaştırılır. Alınan sertifika tüm dünyada geçerli kabul edilir.

 

LCM sertifika müfredatı, özel olarak hazırlanır. Eğitim için oluşturulan kitaplar her enstrüman için ayrı ayrı düzenlenir ve bu kitaplar doğrultusunda sınavlar yapılır. LCM Sertifika Programı, 8 seviyeli bir sınav sistemidir. Sertifika adayı, eğitmen yönlendirmeleri ile ABRSM Sertifika Programında da olduğu gibi, istediği seviyeden sınava girebilir. Sekizinci seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrenci London College of Music (LCM) sertifikası almaya hak kazanır ve dünyaca geçerli olan müzik lisesi mezunu olarak kabul edilir.

 

LCM sınavlarının özellikleri:

Sınavlar yıl içerisinde üç defa, İngiltere’den gelen LCM sınav komisyonu ile birlikte yetkili merkezlerde gerçekleştirilir. Müzik bölümünde girebileceğiniz tüm alanlar şu şekildedir: Tuşlu Çalgılar, Yaylılar ve Arp, Vokal, Nefesliler, Teori, Vurmalı Çalgılar, Telli Çalgılar.

 

Nasıl başvururum?

LCM sınav dönemleri ve ücretleri başvurulan ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Türkiye’de ilkbahar, yaz ve kış olmak üzere 3 sezonda sınav gerçekleştirilir.

 

Başvuru için yaş sınırlaması var mı?

Hayır, kendini yeterli gören her birey LCM sınavlarına katılabilir.

 

Sınava hangi seviyeden katılabilirim?

ABRSM’de olduğu gibi LCM sınavlarına da öğrenci, kendisini hazır hissettiği seviyeden sınava katılım sağlayabilir. Ancak vakit ve para kaybı yaşamamak için hem başvuru yapılacak dönem hem de seviye tespitinin yetkili bir eğitmene ya da kuruma danışarak yapılması tavsiye edilir. Doğru zamanda başvurmak, eğitim kitaplarının temini ve hazırlık açısından da önem taşımaktadır.

 

Sınavdan önce enstrüman temin ediliyor mu?

Öğrenciler piyano dışındaki tüm enstrümanları kendisi yanında getirmek zorundadır.

 

Puanlama nasıl yapılır?

Sınav değerlendirmeleri 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme puanları aşağıdaki gibidir.

0 – 64    : BAŞARISIZ

65 – 74   : GEÇER

75 – 84   : BAŞARILI

85 – 100  : ÇOK BAŞARILI

 

Aldığım sertifikanın geçerliliği nedir?

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi London College of Music (LCM) tarafından almaya hak kazanılan sertifikalar uluslararası geçerliliğe sahiptir. Alınan sertifika, Türkiye dahil birçok ülkede müzikal açıdan katılımcılara avantaj sağlar.

TRINITY COLLEGE LONDON MÜZİK SERTİFİKA PROGRAMI

 

Her yıl belirlenen tarihlerde İngiltere’den gelecek olan Trinity College yetkililerinin yapacağı sınavlara katılacak öğrenciler, belirlenen sekiz seviye sınavını tamamladıklarında tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca sekizinci seviyeyi tamamladıktan sonra öğrenci isterse Trinity College'in Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarının sınavlarına girerek bu diplomaları da alabilmektedir.

Trinity College, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu Ofqual tarafından akredite edilmiştir. Lise, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomaları uluslararası denklik yönetmeliklerine göre kabul görmektedir. Sınav komisyonu üyeleri her yıl dünyanın 250 merkezinde bu sınavları yaparlar. Eğitim metotları özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Eğitimler ve sınavlar, enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır.

Trinity College Sertifika Programı sekiz seviyeli bir sınav sistemidir. Öğrenci seviyesine göre ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle istenilen seviyeden eğitim alıp sınava girebilir. Sekizinci seviyeyi bitiren öğrenci tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanır. Seviye sınavlarında her yıl düzenli ilerleme şartı aranmamaktadır. Öğrenci gelişim durumuna göre istediği seviyeye atlama hakkına sahiptir.

Adaylar üç (bazen dört ) parçanın performansı, gam ve arpejler, egzersizler veya orkestral parçalardan oluşan teknik çalışmaları sergilerler. Ayrıca deşifre, kulak testi, müzik bilgisi ve doğaçlama arasından iki destek test seçerler. 

 

Adaylar sınav kitaplarının tüm içeriğinden sorumludur. Her parça ve bölümden ayrı ayrı puan alırlar. 

 

60 puan geçerli olan puandır. 59 puan ve altı başarısızdır, 60 puan ve üstü sınav başarı puanı olarak değerlendirilir.

Sınavlarda İngiltere’den gelen görevli komisyon dışında sınav salonunda koordinatörün kontrolünde yalnızca tercüman bulunur.

©KentSanat Akademi 2019

0216 575 2550 - 0532 547 2276